Search query:
Language:
Type:
Containing a digital object:
Results per page:
Search query:
Search results: ()
Pages:
 
Add to cart
 
Periodical Edition
Subtitle data: Мес. изд. в подкрепа на второто българско възраждане
Copyright responsibility: Кол. Христо Димитров - глав. ред. и др
Publishing house: Фондация Българе;София
Starting Year: 2005
Publication No: месечно
Signature: Ч/949.72/Б 92
ID: RBS070000001
Collective author: Фондация Българе
 
Add to cart
 
Periodical Edition
Subtitle data: Изд. на Съюза на българските писатели по случай седемдесетгодишнината от рождението на поета
Publishing house: СБП;София
Starting Year: 1976
Signature: Ч/886.7/В 21
ID: RBS070000002
Collective author: СБП
 
Add to cart
 
Periodical Edition
Subtitle data: Орган на парт., адм., проф. и ДКМС ръководство при Държ. автомобилно предприятие гр. Сливен
Publishing house: печатница при градския промкопбинат;Сливен
Starting Year: 1961
Signature: К/656/А 22
ID: RBS070000003
 
Add to cart
 
Periodical Edition
Subtitle data: Нац. седмичник : Образование, наука, общество
Copyright responsibility: кол.:Любомир Янов - глав. ред. и др.
Publishing house: МНП;София
Starting Year: 1991
Publication No: седмично
ISSN: 0861-3990
Signature: Ч/37/А 36
ID: RBS070000004
Collective author: [МНП]
See more about the:
Pages: