Заявка за търсене:
Език:
Тип:
Включващи дигитален обект:
Резултати на страница:
Заявка за търсене:
Резултати от търсенето: ()
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):
 
Добави в кошницата
 
Периодично издание
Подзаглавни данни: Мес. изд. в подкрепа на второто българско възраждане
Авторска отговорност: Кол. Христо Димитров - глав. ред. и др
Издателство: Фондация Българе;София
Начална година: 2005
Периодичност: месечно
Сигнатура: Ч/949.72/Б 92
ID: RBS070000001
Колективен автор: Фондация Българе
 
Добави в кошницата
 
Периодично издание
Подзаглавни данни: Изд. на Съюза на българските писатели по случай седемдесетгодишнината от рождението на поета
Издателство: СБП;София
Начална година: 1976
Сигнатура: Ч/886.7/В 21
ID: RBS070000002
Колективен автор: СБП
 
Добави в кошницата
 
Периодично издание
Подзаглавни данни: Орган на парт., адм., проф. и ДКМС ръководство при Държ. автомобилно предприятие гр. Сливен
Издателство: печатница при градския промкопбинат;Сливен
Начална година: 1961
Сигнатура: К/656/А 22
ID: RBS070000003
 
Добави в кошницата
 
Периодично издание
Подзаглавни данни: Нац. седмичник : Образование, наука, общество
Авторска отговорност: кол.:Любомир Янов - глав. ред. и др.
Издателство: МНП;София
Начална година: 1991
Периодичност: седмично
ISSN: 0861-3990
Сигнатура: Ч/37/А 36
ID: RBS070000004
Колективен автор: [МНП]
Страници (за достъп до произволна страница, запишете номера й в бялото поле и натиснете Enter):